Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Pareigos Raštvedys (darbo krūvis – 40 val. per savaitę, terminuota darbo sutartis)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Tukas“, Pakraščio g. 7 a, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti aukštesnįjį, aukštąjį išsilavinimą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo programomis;
 • Žinoti Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su jos atliekamu darbu, raštvedybos taisykles.
Funkcijos
 • Sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą;
 • Registruoti, kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius su ugdymo įstaigos veikla: nuostatus, instrukcijas, įstaigos įsakymus ir kitus dokumentus;
 • Spausdinti bei dauginti vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;
 • Tikrinti įstaigos elektroninį paštą;
 • Priimti ir perduoda informaciją kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis;
 • Kasmet nustatytu laiku parengti raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą;
 • Formuoti vidaus dokumentų bylas;
 • Užtikrinti bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrinti bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą;
 • Įforminti darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoti darbo sutartis;
 • Tvarkyti įstaigos duomenų bazes.
Darbo užmokestis Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Įsakymo Nr. XIII – 198 tvarka
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma)
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Medicininė knygelė ir higienos įgūdžių kursai
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“. Pakraščio g. 7A, Kaunas arba

el. paštu: tukasdm@tukas.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Marija Tebėrienė, tel.: (8 37) 311978
Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-29 16.00 val

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha