Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Direktorės pavaduotojas ugdymui 1 et.
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“; darbo pradžia – 2018-08-01
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su lopšelio-darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, konstruktyviai spręsti problemas.
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais.
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos išmanymas.
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis
Funkcijos
 • Ugdymo proceso organizavimas, įgyvendinimo kontrolė.
 • Lopšelio-darželio darbo planavimas rengiant strateginį, metinį planus.
 • Pedagogų, tėvų konsultavimas ugdymo klausimais.
 • Sistemingas mokytojų darbo vertinimas.
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas su pedagogais, tėvais.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XIII-198), atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Buvusios darbovietės rekomendacija
 • Pažyma pagal nuorodą

https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registr-iknr-paslaugos (Reikia pačiam pretendentui jungtis prie portalo ir užsisakyti tą pažymą.)

Dokumentų priėmimo vieta

Direktoriaus kabinetas Kauno lopšelyje – darželyje „Vaidilutė“ arba

el. p. darzelis.vaidilute@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Iki 2018 m. birželio 12 d. tel. 456 022;

el. p. darzelis.vaidilute@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas 2018-06-14 iki 9 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha