Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
 • Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.).
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos išmanymas.
 • Gebėjimas taikyti tinkamus darbo metodus, kūrybingai organizuoti vaikų ugdymą bei kitas veiklas.
 • Gebėjimas efektyviai bendrauti ir  bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
 • Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai
 • Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta Draugystės g. 5C, Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai  (8 37) 456022
Dokumentų priėmimo terminas  2017-12-31 iki 12 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha