Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Darbo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, ikimokyklinė grupė
Reikalavimai  Turėti aukštajį ikimokyklinio ugdymo išsilavinimą arba studijuoti pagal ikimokyklinio ugdymo studijų programą.
 Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
 Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 Mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu bent vieną Europos sąjungos darbo kalbą (pageidautina anglų).
Funkcijos  Planuoti ir organizuoti ugdomąjį procesą:
– kurti ugdymo turinį – aplinką, parinkti ugdymo metodus, priemones;
– sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus
– įvertinti vaiko gebėjimus ir pasiekimus, baigus ikimokyklinio ugdymo programą
– bendradarbiauti su vaiko tėvais (globėjais), kartu spręsti vaikų ugdymosi sunkumus
– informuoti tėvus(globėjus) apie vaiko daromą pažangą ir pasiekimus.
 Vykdyti tėvų (globėjų) švietimą, taikant šiuolaikines informavimo formas, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus).
 Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 Gyvenimo aprašymas (CV).
 Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, tel.8 37 313086, vaikyste@net.davgita.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, tel.8 37 313086, vaikyste@net.davgita.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2017-07-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha