Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“
Pareigos Logopedas 0,5 (etato) pareigybės
Darbo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, ikimokyklinė grupė
Reikalavimai Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
 • specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti;
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų išmanymas
Funkcijos
 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • bendradarbiauja su grupių pedagogais: konsultuoja, teikia žinias apie daromą pažangą, kartu aptaria vaiko pasiekimus, esant reikalui, talkina organizuojant grupių renginius;
 • konsultuoja vaikų tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos vaikams teikimo klausimais
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai,
 • Motyvacinis laiškas,
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
 • Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, tel.8 37 313086, info@vaikystes.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kauno lopšelis – darželis „Vaikystė“, Partizanų g. 42, Kaunas, tel.8 37 313086, info@vaikystes.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2017-09-22

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha