Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – 1 et., neterminuota darbo sutartis
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, S. Žukausko g. 17, Kaunas
Reikalavimai  
 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje.
 • Mokėti dirbti su dokumentų valdymo sistema „Kontora“ (DVS kontora), Centrine viešųjų pirkimų tarnybos informacine sistema (CVP IS), Centrine perkančiąja organizacija (CPO), Viešųjų pirkimų valdymo sistema (VIPIS).
 • Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 • Žinoti priešgaisrinės saugos, darbų saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimus.

Privalumai: 

·       panašaus darbo patirtis;

·       priešgaisrinės saugos pažymėjimas;

·       darbų saugos pažymėjimas;

·       civilinės saugos pažymėjimas.

 

Funkcijos  
 • Vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą, prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus.
 • Organizuoti ūkinę veiklą, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, darbo saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje bei tvarkyti reikiamus dokumentus.
 • Vykdyti lopšelio-darželio teritorijos, pastatų ir patalpų, baldų, inventoriaus priežiūrą, pildyti atitinkamus dokumentus, organizuoti patalpų remonto darbus ir inventoriaus remontą.
 • Tikrinti apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų lopšelyje-darželyje esančių sistemų būklč, organizuotijų gedimų šalinimą bei užtikrinti jų normalų veikimą.
 • Rūpintis lopšelio-darželio ilgalaikio turto, atsargų įsigijimu, jų apskaita, aprūpinti būtinais materialiniais resursais (baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos, švaros priemonėmis ir kt.).
 • Vykdyti ilgalaikio turto, atsargų (ūkio inventoriaus) apskaitą, sudaryti jų inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius.
 • Organizuoti viešuosius pirkimus pagal lopšelyje-darželyje nustatytą yvarką, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir (ar) dalyvauti viešųjų pirkimų komisijoje.
 • Dalyvauti vykdant finansavimo apskaitą, rengiant finansines ataskaitas bei pateikti reikalingą informaciją finansinėms ataskaitoms parengti.
 • Dalyvauti strateginio plano, metinio veiklos plano rengime ir įgyvendinime.
 • Rengti ir dalyvauti rengiant, įgyvendinant metines turto programas, lopšelio-darželio pastatų einamojo remonto planus, sąmatas ir kt.
 • Atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus, užtikrinti saugias lopšelio-darželio darbuotojų darbo sąlygas.
 • Rengti įsakymų projektus susijusius su ūkio reikalais, viešaisiais pirkimais.

 

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į vadovaujamo bei profesinę darbo patirtį (metais).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,6 – 9,6
 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
  • Pažyma apie vadovaujamo darbo stažą.
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro.
  • Sveikatos pažymėjimas (Forma 048/a) (medicininė knygelė).

  Privalomojo pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimai.

Dokumentų priėmimo vieta
Kauno lopšelio-darželio „Varpelis” raštinė. Dokumentų kopijas siųsti el. paštu [email protected]

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir testas žodžiu.

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos informuojami, kad yra kviečiami į pokalbį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).tui.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje  telefonu  informuojami tik atrinkti pretendentai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorius (8 37) 386702; mob. 8 610 13101
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2022 m. gruodžio 23 d. 12.00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.