Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis – darželis ,,Volungėlė“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta Rietavo g. 20, Lopšelis-darželis „Volungėlė“
Reikalavimai • Aukštasis pedagoginis (ikimokyklinis ir/ar pradinis) išsilavinimas.
• Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
• Pedagoginio ir/ar vadybinio darbo patirtis švietimo sistemoje. Švietimo konsultanto (vadybos eksperto) kompetencija (privalumas).
• Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje.
• Geri gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis įgūdžiai. ECDL Start pažymėjimas (privalumas).
• LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų išmanymas
• Gebėjimas vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybių aprašo nuostatas.
Funkcijos • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo politikos išmanymas.
• Metodinės veiklos organizavimas.
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas: ugdymo turinio planavimas, įgyvendinimas, vertinimas.
• Ugdymo proceso stebėsena, įstaigos veiklos įsivertinimas.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens dokumentai.
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
5. Pedagoginio darbo stažą patvirtinantys dokumentai.
6. Gyvenimo aprašymas.
7. Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis – darželis „Volungėlė“, Rietavo g. 20.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 837 377602, el.p. volungele@parabole.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2015 lapkričio 20 d. 9. 00 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha