Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pareigos Direktorės pavaduotoja ugdymui ( 1 et. nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. )
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Kalniečių g. 214 g. Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
 • Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 • Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 • Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo veikloje.
 • Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti įstaigos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.ir t.t.
Funkcijos
 • Tikrinti ir derinti įstaigos strateginį planą, metinės veiklos programą, veiklos tobulinimo veiksmų planus; koordinuoti įstaigos mėnesio veiklos plano parengimą.
 • Organizuoti ir kontroliuoti strateginius įstaigos tikslus atsiliepiančio įstaigos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
 • Organizuoti darbuotojų bendradarbiavimą sprendžiant ugdytinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.
 • Organizuotis darbus planingai.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • CV
 • Prašymas (vietoje)
 • Išsilavinimo dokumentas
 • Asmens dokumentai

CV siųsti el. paštu ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214 Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 837 386742
Dokumentų priėmimo terminas 2018-07-16

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha