Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pareigos Meninio ugdymo pedagogas ( 1 et. nuo 2019-02-01)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ Kalniečių g. 214
Reikalavimai
 • Dailės pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turėti dailės pedagogo kvalifikaciją;
 • Laikytis įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;
 • Dalyvauti įstaigos savivaldoje;
Funkcijos
 • Organizuoja ir vykdo meninio ugdymo procesą;
 • Planuoja meninę veiklą, dalyvauja planuojant įstaigos veiklą;
 • Kuria dailės kambario ugdomąją aplinką, skatinančią meninį ugdymą/si;
 • Rūpinasi būtinomis priemonėmis meninei veiklai;
 • Vykdo meninį ugdymą ir/ar dalyvauja vaikų meninės raiškos procese;
 • Prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų meninius sugebėjimus, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus(globėjus);
 • Kaupia medžiagą apie vaikų meninę veiklą: renginius, parodas, akcijas ir kt.;
 • Rengia parodas darželio patalpose, mieste;
 • Puošia darželio patalpas įvairių švenčių, renginių metu, meniškai apipavidalina stendus;
 • Teikia informaciją bendruomenei apie meninį ugdymą;
 • Inicijuoja ir dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • Atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą dailės kambaryje;
 • Bendradarbiauja su šeima, skatinti tėvus(globėjus) dalyvauti meninėje veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko saviraiškos galimybes.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis : Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija)
 • Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai (kopija)
 • Gyvenimo aprašymas.

CV siųsti el. paštu ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214 Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Dokumentų priėmimo terminas 2019-02-01

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha