Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pareigos Meninio ugdymo mokytojas (muzikas) ( 1 et.)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“  Kalniečių 214 g-vė. Kaunas
Reikalavimai
 • Aukštasis arba aukštesnysis muzikinis išsilavinimas;
 •  Būti įgyjęs pedagogo kvalifikaciją;
 •  Būti baigęs muzikos mokytojų rengimo arba muzikos programą;
 • mokėti lietuvių kalbą (turėti ne žemesnę kaip trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją);
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 • Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, lopšelio-darželio nuostatais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis.
 • Išmanyti muzikos pedagogės darbą.
Funkcijos
 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą muzikos salėje, atsižvelgia į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos  programos tikslus;
 • Bendradarbiauja su šeima, derina šeimos ir įstaigos interesus, sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų muzikinius pasiekimus, ugdymosi poreikius;
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, dailės pedagogu, kūno kultūros pedagogu, logopedu vaikų ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos veiklos programos rengime, audito vykdyme ir kt.;
 • Muzikos pedagogas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo darbo kokybę bei vaikų saugumą ugdymo(si) proceso metu įstaigoje ir už jos ribų;
 • Pareigingai atlieka savo darbą.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198, Vilnius.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • CV;
 • Prašymas;
 • Išsilavinimo dokumentai
 • Asmens dokumentai;
 • Pageidautini sveikatos dokumentai ( Sveikatos pažymėjimas, knygelė)
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „ Vyturėlis“ kalniečių g. 214 Kaunas (8 37) 386742, el. paštas: ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kauno lopšelis-darželis „ Vyturėlis“ kalniečių g. 214 Kaunas (8 37) 386742
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2019-06-12

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha