Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ( 1 et.)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“  Kalniečių 214 g-vė. Kaunas
Reikalavimai Pareigybės lygis – (A2) lygis. Pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Panašaus darbo patirtis;
 • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti:

·       Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

·        Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

·        Priešgaisrinės saugos taisykles;

·        Saugaus darbo taisykles;

·        Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus.

Funkcijos
 • Organizuoja lopšelio-darželio techninio personalo darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad lopšelio-darželio ūkis funkcionuotų tinkamai;
 • Organizuoja ir vykdo lopšelio – darželio ,,Vyturėlis“ viešuosius pirkimus;
 • Rengia metinius ir perspektyvinius ūkinės veiklos planus;
 • Organizuoja patalpų ir įrenginių remonto darbus.
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo užmokestis :  nuo 1451,00 Eur iki 1637,00 Eur neatskaičius mokesčių (priklauso nuo vadovaujamo darbo stažo).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
    • CV
    • Motyvacinis laiškas
    • Prašymas
    • Išsilavinimo dokumentai
    • Asmens dokumentai
    • Sveikatos pažymėjimas/knygelė

  CV ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu

ldv@vyturelis.kaunas.lm.l

Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kalniečių g. 214 Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

8 37 386742, kreiptis į direktorę Kristiną Gadliauskienę

ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-02-12

Numatyta atrankos data 2021-02-17/18

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha