Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Pareigos Psichologas (0,5 etato pavaduoti vaiko priežiūros atostogų metu)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;
Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
Gebėjimas bendradarbiauti su pedagogais, specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.
Funkcijos
  • Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
  • Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; brandumo vertinimas vaikus išleidžiant į priešmokyklinę grupę ar mokyklą.
  • Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio vertinimas (lopšelio-darželio bendruomenių grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija.
Darbo užmokestis 260 Eur
Dokumentai, kurie turi būti pateikti CV siųsti el. paštu ldv@vyturelis.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 837 386742
Dokumentų priėmimo terminas 2015-08-26

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha