Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (0,41 et.)
Darbo vieta Lopšelis- darželis „Žvangutis“ Šarkuvos g. 21, Kaunas
Reikalavimai 1. Aukštasis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
2. Darbo patirtis ikimokyklinėje įstaigoje (privalumas).
Funkcijos •Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
• Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
• Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
• Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
• Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
• Kuria ugdymosi aplinką.
• Kuria gerą grupės mikroklimatą.
• Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
• Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Gyvenimo aprašymas.
2. Motyvacinis laiškas.
3. Rekomendacijos.
4. Išsilavinimo dokumentai.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“, Šarkuvos g. 21, Kaunas
ARBA el.p. zvangutis@dokeda.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai TEL. (8-37) 37 76 31; (8-37) 37 76 22; el.p. zvangutis@dokeda.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2015-09-18

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha