Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigos Specialusis pedagogas (0,25 etatas)
Darbo vieta

Birželio 23-osios g. 21, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Reikalavimai
 • Aukštasis išsilavinimas, specialiojo pedagogo kvalifikacija.

 

 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus (Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas)
Funkcijos
 • įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • planuoti ir organizuoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo vaikui procesą;
 • konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauti vaiko gerovės ir kitų lopšelio-darželio direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • tvarkyti ir pildyti veiklos dokumentus;
 • teikti informaciją Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų darbuotojams
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu bei Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas” darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje,
 • gyvenimo aprašymas (CV),
 • aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija,
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija,
 • mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija,
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą,
 • asmens medicininė knygelė,
 • higienos įgūdžių pažymėjimas,
 • pirmosios med. pagalbos pažymėjimas
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorės kabinetas  (9-13 val.)

arba siųsti el. paštu ld.kulverstukas@yahoo.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  (8 37) 731732; 331661

El.paštas – ld.kulverstukas@yahoo.com

Dokumentų priėmimo terminas 2017-08-14 12 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha