Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (0,6 etato)
Darbo vieta

Birželio 23-osios g. 21, Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Reikalavimai
 • Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas  iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą
Funkcijos
 • organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
 • prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, darbo grupėse  ir kitose veiklose
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu bei Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas” darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti atrankoje,
 • gyvenimo aprašymas (CV),
 • aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija,
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija,
 • mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija,
 • pažyma apie pedagoginį darbo stažą,
 • asmens medicininė knygelė,
 • higienos įgūdžių pažymėjimas,
 • pirmosios med. pagalbos pažymėjimas
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorės kabinetas  (9-13 val.)

arba siųsti el. paštu ld.kulverstukas@yahoo.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel.  (8 37) 731732; 331661

El.paštas – ld.kulverstukas@yahoo.com

Dokumentų priėmimo terminas 2017-08-14 12 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha