Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
Darbo vieta Krėvės pr. 58, Kaunas
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija. Pretendentas turi atitikti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms  („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
  3. Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija.
  4. Mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija.
  5. Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“, Krėvės pr. 58, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 314 202; (8 37) 314 180

 darzelis@pagrandukas.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas 2016-09-09