Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“
Pareigos (nepilnu darbo krūviu, terminuota darbo sutartis)
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“
Reikalavimai
  • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka- dailės pedagogo);
  • Geras lietuvių kalbos mokėjimas;
  • Gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą. Svarbūs bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija.
Funkcijos

Pagal  meninio ugdymo (dailės) mokytojo pareigybės aprašymą.

Dailės užsiėmimų organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Darbo užmokestis

Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,96-5,15, Vyresnysis mokytojas 5,43-5,72, Mokytojas metodininkas 5,93-6,23.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ raštinė

Darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 30 min.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. (8-37) 314107

el. p. darzelis@kaunopaska.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 08 14

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha