Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis- darželis „Rokutis“
Pareigos Specialusis pedagogas
Darbo vieta Kauno lopšelis- darželis „Rokutis“
Reikalavimai • Spec. pedagogas turi turėti specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.
• Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
• Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Funkcijos • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
• Lavina specialiųjų poreikių vaikų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno jų gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
• Pataria auklėtojoms, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
• Teikia informaciją tėvams apie vaikų ugdymosi pažangą.
Darbo užmokestis Terminuota darbo sutartis 6 mėn. laikotarpiui 0,5 et. Koeficientas nuo 12.1 iki 14.25, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmens dokumentas (pasas arba tapatybės kortelė), išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, soc. draudimo pažymėjimą, motyvacinis laišką.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis- darželis „Rokutis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8-37)436049, elektroninis paštas ldrokutis@gmail.com
Dokumentų priėmimo terminas Nuo lapkričio 13 iki lapkričio 27 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha