Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Reikalavimai Aukštasis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Funkcijos Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
• Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
• Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
• Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
• Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas.
• Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
• Kuria ugdymosi aplinką.
• Kuria gerą grupės mikroklimatą.
• Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
• Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
Darbo užmokestis Pagal tarifikaciją (atsižvelgiama į turimą išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. Pedagogo išsilavinimą patvirtinantys dokumentai
2. Pedagogo darbo stažą patvirtinantys dokumentai
3. Pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai
4. Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta Draugystės g.5C, Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel (837) 456022
Dokumentų priėmimo terminas 2016-03-02  2016-03-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha