Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“
Pareigos logopedas
Darbo vieta S. Žukausko g 17, Kaunas
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas;

Logopedo kvalifikacija.

Funkcijos
 • Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • Organizuoti ir vykdyti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą; kurti ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo (si) procese;
 • Dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas;
 • Sistemingai vertinti, fiksuoti specialiųjų poreikių vaikų daromą pažangą,
 • Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, darbo grupėse  ir kitose veiklose;
 • Bendradarbiauti su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Pedagogo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopijos.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, S. Žukausko g 17, Kaunas (direktoriaus pavaduotojo ūkiui  kabinetas)

Dokumentus galima siųsti ir el. paštu: varpelisld@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel.8(37) 386704
Dokumentų priėmimo terminas

2016-08-19

Apie atrankos laiką, pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, pretendentus informuosime telefonu.

varpelisld@gmail.com