Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
Darbo vieta Finansų ir ekonomikos skyrius
Reikalavimai
 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;2. turėti  nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, finansų valdymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

  4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

  5. mokėti analizuoti įstaigų finansinius duomenis tinkamai pasirenkant analizės būdus,  remiantis analizės rezultatais gebėti  parengti tikslias išvadas;

  6. gebėti savarankiškai atlikti jam priskirtas funkcijas;

  7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Funkcijos Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:
 1. tikrinti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaigų pateiktus paraiškų gauti lėšų iš Savivaldybės iždo duomenis ir teikti paraiškas;
 2. kontroliuoti, kad Savivaldybės įstaigų pateiktų finansavimo paraiškų sumos neviršytų Savivaldybės įstaigoms skirtų asignavimų pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
 3. tvarkyti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų mokėjimo dokumentų buhalterinę apskaitą, rengti ir teikti bankams mokėjimo pavedimus, naudojantis banko internetine klientų aptarnavimo sistema;
 4. sudaryti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų biudžeto programų sąmatų įvykdymo suvestines pagal pateiktus duomenis;
 5. priimti ir tikrinti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės įstaigų pateiktus duomenis apie lėšų likučius bankų sąskaitose ir pažymas dėl finansavimo sumų;
 6. sudaryti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtus suvestinius apskaitos registrus;
 7. teikti duomenis, reikalingus biudžeto vykdymo, finansinėms ataskaitoms ir finansinių ataskaitų aiškinamųjų raštų priedams parengti;
 8. bendradarbiauti ir keistis informacija tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir statistinių ataskaitų rengimo ir kitais skyriaus veiklos klausimais su Savivaldybės įstaigomis ir Savivaldybės administracijos padaliniais;
 9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis Pareiginės algos koeficientas -9
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriuje, telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2022-04-28

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.