Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Pareigos Vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Reikalavimai
 • Pretendentas turi turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą,
 • mokėti valstybinę ir bent vieną ES užsienio kalbą,
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
 • turėti darbo bibliotekoje patirtį,
 • mokėti dirbti LIBIS informacine sistema,
 • gebėti dirbti kompiuteriu ( Windows OS, MS Office),
 • gebėti dirbti komandoje,
 • būti pareigingu, kūrybišku, iniciatyviu, paslaugiu ir lanksčiu.
 • Išmanyti šiuolaikinės komunikacijos ir informacijos principus, bibliotekos dokumentų fondo bendrąsias nuostatas.
Funkcijos
 • Vartotojų ir lankytojų aptarnavimas pagal SVB veikiančią tvarką;
 • Informacijos apie bibliotekai reikšmingus įvykius rengimas ir viešinimas;
 • Veiklos apskaitos vedimas;
 • Informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams;
 • Fondo priežiūra;
 • Leidinių parodų rengimas;
 • Bendradarbiavimas su bendruomene ir renginių organizavimas;
 • Dalyvavimas projektinėje veikloje
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,67. Kintamosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Rekomendacija iš buvusios darbovietės
Dokumentų priėmimo vieta

Pretendentai dokumentus adresu daiva.kibildiene@kaunas.mvb.lt siunčia elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbio su pretendentais, atitinkančiais reikalavimus, datą pranešame individualiai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Daiva Kibildienė, el. p. daiva.kibildiene@kaunas.mvb.lt, tel. 8 37 22 17 82
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 m. balandžio 12 d. 12 val.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha