Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių pagrindinė mokykla
Pareigos mokytojo padėjėja
Darbo vieta Kauno Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai
  • Išsilavinimas ne žemesnis nei vidurinis.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, spec. pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
Funkcijos mokytojo padėjėja 1-4 klasėse
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientas: 2,91
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
  • Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas
Dokumentu priėmimo vieta

Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. gegužės 11 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2017 m. gegužės 16-17 dienomis 1400 – 1700 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas iki 2017 m. gegužės 11 d.  1700 val