Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių pagrindinė mokykla
Pareigos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Darbo vieta Kauno Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai
 1. Aukštasis universitetinis ar aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas pagal pradinio (ar priešmokyklinio) ugdymo pedagogikos programą.
 2. Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka pagal pradinio (ar priešmokyklinio) ugdymo programą.
 3. Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 4. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 5. Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos priešmokyklinis ugdymas
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientai: 3,46 – 4,47 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. rugpjūčio 17 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2017 m. rugpjūčio 22 dieną 1200 – 1600 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai – (8 37) 377524

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas iki 2017 m. rugpjūčio 17 d.  1700 val.