Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos anglų kalbos mokytoja(-as).
Darbo vieta Kauno Milikonių progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos
Reikalavimai

1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.

2. Ne žemesnė kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

3. Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka pagal pradinio ugdymo programą.

4. Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.

5. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.

6. Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-569 redakcija) patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos anglų kalbos dėstymas 5-8 klasėse
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientai: 6,36 – 9,02 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
  2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas.
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
  6. Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentų priėmimo vieta – Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki 2019 m. gegužės 20 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2019 m. gegužės 28 d. 1500 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. paštu milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas Iki 2019 m. gegužės 20 d.  1700 val.