Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos pradinių klasių mokytoja(-as)
Darbo vieta Kauno Milikonių progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos
Reikalavimai Reikalavimai:
 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas pagal pradinio ugdymo pedagogikos programą.
 2. Ne žemesnė kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
 3. Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka pagal pradinio ugdymo programą.
 4. Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 5. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 6.  Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-569 redakcija) patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos pradinis ugdymas
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientai: 6,36 – 9,02 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentų priėmimo vieta – Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. paštu milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. gegužės 20 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti pokalbyje, kuris vyks 2019 m.  gegužės 28 d. 1500 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. paštu milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas Iki 2019 m. gegužės 20 d.  1700 val.