Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos socialinis pedagogas
Darbo vieta Darbo vieta – Kauno Milikonių progimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai Reikalavimai:
 1. Aukštasis universitetinis.
 2. Ne žemesnė kaip vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.
 3. Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka.
 4. Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 5. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 6. 6. Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (2019 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-831 redakcija) patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktą.
Funkcijos Funkcijos – socialinis pedagogas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis – pareiginės algos koeficientai: 5.38 – 8.23 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentų priėmimo vieta – Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. rugpjūčio 14 d. 1600 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2020 m. rugpjūčio 26 dieną 1400 – 1600 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai – (8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas Iki 2020 m. rugpjūčio 13 d.  1600 val.