Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos psichologas
Darbo vieta Darbo vieta – Kauno Milikonių progimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai Reikalavimai:
 1. Aukštasis universitetinis (magistro laipsnis).
 2. Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka.
 3. Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 4. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 5. Pretendentas turi atitikti patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774 (2019 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-831 redakcija) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1522 „Dėl psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymo redakcija).
Funkcijos Funkcijos – psichologas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis – pareiginės algos koeficientai: 5.38 – 8.23 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 6. Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentų priėmimo vieta – Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. rugpjūčio 14 d. 1600 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2020 m. rugpjūčio 26 dieną 1400 – 1600 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai – (8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas Iki 2020 m. rugpjūčio 13 d.  1600 val.