Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos Pareigos – mokytojo padėjėja
Darbo vieta Kauno Milikonių progimnazija nuo 2020 m. lapkričio 15 d.
Reikalavimai Reikalavimai:
  1. Išsilavinimas ne žemesnis nei vidurinis.
  2. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  3. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, spec. pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Funkcijos mokytojo padėjėja 1-8 klasėses
Darbo užmokestis Darbo užmokestis – pareiginės algos koeficientas: 4,00.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
  2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  4. Gyvenimo aprašymas.
Dokumentu priėmimo vieta

Dokumentų priėmimo vieta – Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. lapkričio 5 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2020 m. lapkričio 10 d. 1400 – 1500 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas Iki 2020 m. lapkričio 5 d.  1700 val.