Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos mokytojo padėjėja
Darbo vieta Kauno Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai
  • Išsilavinimas ne žemesnis nei vidurinis.
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, spec. pedagogu, logopedu, kitais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
Funkcijos mokytojo padėjėja 1-4 klasėse
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientas: 2,91
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
  • Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas.
Dokumentu priėmimo vieta

Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m.rugpjūčio 29 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2017 m. rugpjūčio 30 d. 1400 – 1500 val. direktoriaus kabinete

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas iki 2017 m. rugpjūčio 29 d.  1700 val.