Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos pradinių klasių mokytoja
Darbo vieta Kauno Milikonių progimnazija nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas pagal pradinio ugdymo pedagogikos programą.
 • Ne žemesnė kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
 • Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka pagal pradinio ugdymo programą.
 • Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-269 redakcija) patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
Funkcijos pradinis ugdymas
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientai: 3,18 – 4,47 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 • Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 • Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. paštu milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. birželio 25 d. 1700 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti pokalbyje, kuris vyks 2018 m.  birželio 27 d. 1400 – 1700 val. direktoriaus kabinete

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas iki 2018 m. birželio 25 d.  1700 val.