Įstaigos pavadinimas Kauno Milikonių progimnazija
Pareigos socialinis pedagogas
Darbo vieta Kauno Milikonių pagrindinė mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Reikalavimai
 • Aukštasis universitetinis.
 • Ne žemesnė kaip vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.
 • Ne didesnė kaip 3 metų darbo pertrauka pagal pradinio ugdymo programą.
 • Gebėjimas ugdymo procese taikyti IKT.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“) bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktą.
Funkcijos socialinis pedagogas
Darbo užmokestis pareiginės algos koeficientai: 5.4 – 5.83 (priklausomai nuo stažo bei kvalifikacinės kategorijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos).
 • Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 • Motyvacinis laiškas (pageidaujama).
Dokumentu priėmimo vieta

Kauno Milikonių progimnazijos raštinė, Baltijos g. 30, Kaunas. Dokumentus nuskenuotus, nufotografuotus galima atsiųsti el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt iki š.m. rugsėjo 22 d. 1600 val.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius ir kt. reikalavimus, laiku atsiuntę dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti viename iš atrankos pokalbių, kurie bus organizuoti 2017 m. rugsėjo 26 dieną 1400 – 1600 val. direktoriaus kabinete.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 377524, (8 37) 377102,

el. p. milikoniuvm@milikoniai.kaunas.lm.lt

Dokumentu priėmimo terminas iki 2017 m. rugsėjo 22 d.  1600 val.