Įstaigos pavadinimas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis
Pareigos Pradinio ugdymo mokytojas (a)
Darbo vieta Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7 Kaunas.
Reikalavimai
 1. Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka-pradinio ugdymo pedagogika);
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą;
 3. Atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 4. Turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir ministras;
 5. Gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą. Svarbūs bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija.
Funkcijos

1.Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas, ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas: grupės ugdomosios veiklos  planavimas, įgyvendinimas, dalyvavimas, ugdytinių pasiekimų vertinimas, šeimų informavimas;

2.Klasės ugdomosios aplinkos kūrimas, tobulinimas, tikslingai parenkant priemones, įsivertinimas;

3.Metodinės veiklos organizavimas tobulinant organizaciją;

4.Ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas;

5. Veiklos dokumentavimas, mokinių lankomumo apskaita.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,42 – 9,02
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
   1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
   2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
   3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
   4. Gyvenimo aprašymas;
  1. 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų priėmimo vieta Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštinėje adresu: Kranto 5-oji g. 7, Kaunas. Darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos arba elektroniniu paštu pradinem@pradine.kaunas.lm.lt Numatoma darbo pradžia 2020 m. kovo 17 d.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8-37 341406
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2020 m. kovo 10 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha