Įstaigos pavadinimas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis
Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
Darbo vieta Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7 Kaunas.
Reikalavimai
  1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka-ikimokyklinio ugdymo pedagogika);
  2. Gerai mokėti lietuvių kalbą;
  3. Išmanyti amžiaus tarpsnių psichologiją, ugdymo turinį ir gebėti jį diferencijuoti, individualizuoti ir pritaikyti ugdytinių ugdymosi poreikiams, išmanyti ugdytinių stebėjimo ir pasiekimų vertinimo reikalavimus;
  4. Gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą. Svarbūs bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija;
Funkcijos

 

1.Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas: grupės ugdomosios veiklos  planavimas, įgyvendinimas, dalyvavimas, ugdytinių pasiekimų vertinimas, šeimų informavimas;

  1. Grupės ugdomosios aplinkos kūrimas, tobulinimas, tikslingai parenkant priemones, įsivertinimas;
  2. Metodinės veiklos organizavimas tobulinant organizaciją;
  3. Ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas;

5. Veiklos dokumentavimas, ugdytinių lankomumo apskaita.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos koeficientas 4,47-7,0.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

4. Gyvenimo aprašymas;

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 23 d. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštinėje adresu: Kranto 5-oji g. 7, Kaunas. elektroniniu paštu pradinem@pradine.kaunas.lm.lt

Numatoma darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8-37 341406
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 m. birželio 23 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha