Įstaigos pavadinimas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis
Pareigos Pradinio ugdymo mokytojas (a)
Darbo vieta Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7 Kaunas.
Reikalavimai
  1. Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka-pradinio ugdymo pedagogika);
  2. Gerai mokėti lietuvių kalbą;
  3. Atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
  4. Turėti skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir ministras;
  5. Gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą. Svarbūs bruožai: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija.
Funkcijos      1.Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas, ugdomojo proceso organizavimas ir vykdymas: grupės ugdomosios veiklos  planavimas, įgyvendinimas, dalyvavimas, ugdytinių pasiekimų vertinimas, šeimų informavimas;
  1. Klasės ugdomosios aplinkos kūrimas, tobulinimas, tikslingai parenkant priemones, įsivertinimas;
  2. Metodinės veiklos organizavimas tobulinant organizaciją;
  3. Ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas;

5. Veiklos dokumentavimas, mokinių lankomumo apskaita.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos koeficientas  6,42 – 9,02.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

4. Gyvenimo aprašymas;

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 23 d. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštinėje adresu: Kranto 5-oji g. 7, Kaunas. elektroniniu paštu pradinem@pradine.kaunas.lm.lt

Numatoma darbo pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8-37 341406
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 m. birželio 23 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha