Įstaigos pavadinimas Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Pareigos Vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas), 0,5 et.
Darbo vieta Danų g. 15A, Kaunas
Reikalavimai
  • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, gebėti organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
  • Asmeninės savybės – turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, sklandžiai ir be klaidų lietuvių kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, būti atsakingu, pareigingu, mandagiu, geranorišku, gebėti dirbti komandoje
Funkcijos
  • organizuoja ir atlieka Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
  • rengia Centro viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus;
  • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
  • konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
  • rengia ir pagal poreikį atnaujina Centro supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;
  • dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe ir kt.
Darbo užmokestis 300 Eurų (iki mokesčių)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Siųsti CV el. paštu: info@nju.lt
Dokumentų priėmimo vieta

Danų g. 15 A, Kaunas

el. paštu: direktorius@nju.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras

Danų g. 15A, Kaunas

Tel. 49 04 15

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2018 lapkričio 12 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha