Įstaigos pavadinimas Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras
Pareigos

Ūkvedys (1 etatas)

nuo 2016-09-12

Darbo vieta Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras
Reikalavimai

Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas, gebėjimas dirbti ir bendradarbiauti su bendruomenės nariais, aptarnaujančiu personalu,

organizuoti aptarnaujančio personalo darbą.

Funkcijos

Dalyvauja rengiant mokyklos pastatų ir patalpų einamojo remonto planus ir sąmatas;

Užtikrina mokyklos pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą (organizuoja ir dalyvauja atliekant remonto darbus);

Vykdo mokyklos statinių techninę priežiūrą;

Aprūpina jam pavaldžius darbuotojus reikiamomis medžiagomis, įrankiais ir organizuoja jų darbą;

Tvarko jam patikėtų ir jo žinioje esančių materialinių vertybių apskaitą, rūpinasi jų apsauga;

Užtikrina atsargų laikymo ir išdavimo kontrolę;

Šalina nedidelius vandentiekio ir kanalizacijos gedimus, atlieka smulkius remonto darbus;

Suderinus su mokyklos direktoriumi, aprūpina mokyklą baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos ir švaros priemonėmis;

Atsižvelgdamas į higienos normų reikalavimus bei finansines galimybes, gerina mokyklos darbuotojų darbo sąlygas;

Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Darbo užmokestis Minimali mėnesinė alga
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

Gyvenimo aprašymą.

Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami „Nemuno“ mokyklos – daugiafunkcio centro adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas 51453 arba elektroniniu paštu: nemunovm@nemunas.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 45 44 19
Dokumentų priėmimo terminas 2016-09-02

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha