Įstaigos pavadinimas Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras
Pareigos 1 et. ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (2 jų žmonių)
Darbo vieta A. ir J. Gravrogkų g. 13, „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro filialas
Reikalavimai Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo kvalifikacija)
Funkcijos • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
• Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
• Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas.
• Planuoja grupės ugdomąją veiklą.
• Kuria gerą grupės mikroklimatą.
• Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
• Teikia informaciją, konsultuoja tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
• Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais.
• Bendradarbiauja su šeima, rūpinasi šeimos švietimu.
• Inicijuoja ir dalyvauja įstaigos projektuose, renginiuose ir kitose veiklose ir kt.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1.Prašymas dalyvauti atrankoje;
2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.Gyvenimo aprašymą;
5.Asmens medicininę knygelę.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centas,
A.ir J. Gravgrovkų g. Nr.9 (netoli prekybos centro „Molas“)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 37 454419; 867881137;
nemunovm@nemunas.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas 2015-09-14

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha