Įstaigos pavadinimas Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras
Pareigos Mokyklos psichologas 1 et. Nuo 2018-09-03
Darbo vieta Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras
Reikalavimai
  • Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
  • Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  • Gebėti bendradarbiauti su auklėtojais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
  • Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis
Funkcijas
  • Mokinių galių ir sunkumų, raidos ypatumų, asmenybės ir ugdymosi problemų vertinimas, mokinių, turinčių asmenybės ar ugdymosi problemų, konsultavimas, psichologinių problemų prevencijos programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas, mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami „Nemuno“ mokyklos – daugiafunkcio centro raštinėje siunčiant registruotu laišku adresu: A. ir J. Gravrogkų g. 9, 51453 Kaunas   arba elektroniniu paštu: mokykla@nemunas.kaunas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 45 14 20,

(8 37) 45 44 19

Dokumentų priėmimo terminas 2018-08-31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha