Įstaigos pavadinimas Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Pareigos Psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
Darbo vieta A.Mickevičiaus g. 54,Kaunas
Reikalavimai Tarnybos psichologo kvalifikaciniai reikalavimai:
  1. įgytas universitetinis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba penkių metų nuosekliųjų universitetinių studijų psichologo diplomas ar LR Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą;
  2. ne mažesnė kaip penkerių metų psichologo darbo patirtis;
  3.  išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą; išmanyti ir atlikti asmens psichologinį įvertinimą; mokėti konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos mokiniui specialistus.
Funkcijos

1. įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

2. siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą;

3. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos mokiniui specialistus;

4. rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Darbo užmokestis

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,89 iki 8,28, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Psichologo pareigybė priskiriama A1 lygiui. Pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Motyvacinis laiškas (pageidautina).
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  5. Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vieta A.Mickevičiaus g. 54, Kaunas arba  el.p. psichologinisskyrius@kppt.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 8 37 423284, 867307153
Dokumentų priėmimo terminas

2021-01-25

*Atrankos pokalbio laikas-su pretendentais derinamas asmeniškai.

 

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha