Įstaigos pavadinimas Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Pareigos Metodininkas(-ė) – 1 etatas
Darbo vieta Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44, Kaunas
Reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą;
 • Darbo patirtis įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus;
 • Puikios anglų kalbos žinios (bent jau B1 lygis);
 • Puikios lietuvių kalbos žinios;
 • Darbo laiko planavimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Funkcijos
 • Rengti ir organizuoti švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursus, konferencijas, seminarus, paskaitas, konkursus, parodas, mokomąsias pažintines ekskursijas, gerosios patirties sklaidos ir kito pobūdžio renginius;
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas ir įgyvendinimas pedagogams, kitoms suaugusiųjų grupėms;
 • Programų, vykdomų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje rengimas ir įgyvendinimas;
 • Projektinės veiklos vykdymas;

Tarptautinių ir regioninių ryšių, bendradarbiavimo ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas.

Darbo užmokestis

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d.
Nr. XIII-198

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Laisvos formos prašymas dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
Dokumentų priėmimo vieta

Vytauto pr. 44, Kaunas, raštinė (102 kabinetas), 8.00 – 17.00 val. arba siųsti el. paštu info@kpkc.lt

Atrankos būdas –  pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 324157, info@kpkc.lt
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020 m. liepos 15 d.

Atranka  2020 m. liepos 16–17 d.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha