Įstaigos pavadinimas Kauno Petrašiūnų progimnazija
Pareigos Pareigos: progimnazijos administratorius (1,0 pareigybė). Neterminuota darbo sutartis.
Darbo vieta Kauno Petrašiūnų progimnazija, M. Gimbutienės g. 9, Kaunas
Reikalavimai
 • aukštasis išsilavinimas, ūkinės, finansinės veiklos, personalo darbo organizavimo, viešųjų pirkimų vykdymo praktikos patirtis;
 • gebėjimas labai gerai dirbti kompiuteriu ir naudotis informacinėmis technologijomis, dokumentų įforminimo ir valdymo reikalavimų žinojimas;
 • išmanymas ir mokėjimas taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Viešųjų pirkimų teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę, finansinę veiklą, personalo darbo organizavimą
Funkcijos
 • organizuoti ir vykdyti progimnazijos viešuosius pirkimus; administruoti viešuosius pirkimus CVP IS, vykdyti pirkimus naudojantis CPO katalogu; kontroliuoti pirkimo sutarčių vykdymą;
 • tvarkyti turto apskaitą: pajamavimas, nurašymas, turto inventorizacijos atlikimas;
 • planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį;
 • planuoti lėšas, dalyvauti rengiant išlaidų sąmatų projektus, investicijų projektus;
 • rengti darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • rengti raštų, įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su progimnazijos administratoriaus funkcijomis, projektus bei teikti juos direktoriui;
 • registruoti ūkinės ir finansinės veiklos dokumentus;
 • vykdyti finansų kontrolę;
 • atlikti kitas ūkio ir finansinės veiklos, personalo darbo organizavimo srities funkcijas
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinio darbo patirtį (pareiginės algos koeficiento ribos vidutiniškai nuo 6 iki 8)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).
Dokumentų priėmimo vieta

progimnazijos raštinė adresu M. Gimbutienės g. 9, Kaunas arba el. paštu

progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai (8 37) 45 57 48
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentų priėmimo terminas: 2018-06-22    15.00 val

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha