Įstaigos pavadinimas Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Pareigos Mokytojo padėjėjas
Darbo vieta Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Taikos pr. 6A, Kaunas
Reikalavimai Vidurinis išsilavinimas
Funkcijos

1.Padėti mokiniui (mokinių grupei):

1.1 orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, renginių ir išvykų metu;

1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1.4. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;

1.5. jeigu neperskaito, padėti perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;

1.6. padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;

1.7. padėti tinkamai naudotis ugdymui skirta technika bei mokymosi priemonėmis;

1.8. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.

2.turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

2.1. palydėti mokyklos autobusu į namus, išlipti ir įlipti, atvykus į mokyklą ir parvykus iš jos;

2.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

3. Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taikyti.

4.Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Darbo užmokestis

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

Įstatymą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. Atlyginimo koeficientas 4,00 – 4,08.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Gyvenimo aprašymas (CV),
  • išsilavinimo pažymėjimo kopija,
  • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija, 
  • asmens medicininė knygelė,
  • higienos įgūdžių pažymėjimas,
  • pirmosios med. pagalbos pažymėjimas,
  • pažyma iš įtariamųjų,
  • kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro.
Dokumentų priėmimo vieta

Taikos pr. 6A, Kaunas

kaunosim@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8 37) 331824,

kaunosim@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas 2020-06-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha