Įstaigos pavadinimas Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla
Pareigos Neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
Darbo vieta

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla,

Krėvės pr. 54, Kaunas

Reikalavimai Turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) ir muzikos (smuiko) pedagogo kvalifikaciją
Funkcijos  
 • vesti pamokas pagal mokyklos ugdymo planą, įskaitant privalomų ir pasirenkamųjų dalykų valandas;
 • teikti trumpalaikę individualią pagalbą mokiniams, įveikiant atsilikimą po praleistų pamokų ar patiriant laikinų sunkumų;
 • rengti individualius pamokų planus, ruoštis pamokoms, vertinti mokinių pasiekimus, pildyti dienyną ir kitus dokumentus, susijusius su ugdymo procesu;
 • stebėti kolegų vedamas pamokas;
 • dalyvauti mokyklos susirinkimuose ir posėdžiuose;
 • lydėti mokinius į renginius už mokyklos ribų;
 • informuoti tėvus ir vykdyti priskirtų mokinių mokesčio už mokslą kontrolę;
 • dalyvauti rengiant tradicines šventes ir kitus renginius mokyklos bendruomenei ir mokyklos svečiams;
 • organizuoti edukacinius renginius;
 • dalyvauti Direktoriaus paskirtų darbo grupių ir komisijų veikloje.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta linajance.mpetrausko.mm@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 31 56 73

el. p. linajance.mpetrausko.mm@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020 08 31

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha