Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos Psichologas (-ė) ( 1 etatas)
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos
  • Vertina mokinio raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais;
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • Koordinuoja ugdymo karjerai veiklą;
  • Atlieka psichologinius, poreikių ir kitus tyrimus;
  • Papildomai dirba psichologijos mokytoju.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  5,38-8,28 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.) Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2019 m. gruodžio 5 d. įstatymo Nr. XIII-2606  ir tvirtinamas kasmetinėje tarifikacijoje.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539, el. p.  santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020 m. kovo  5 d. 16.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis 2020 m. kovo 6 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha