Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė) ( 1 etatas)
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Koordinuoja mokinių socialinę veiklą;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus;
 • Organizuoja mokinių uniformų nešiojimą gimnazijoje;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas;
 • Inicijuoja ir vykdo socialinio ugdymo projektus.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  5,38-8,28 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.) Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2019 m. gruodžio 5 d. įstatymo Nr. XIII-2606  ir tvirtinamas kasmetinėje tarifikacijoje.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539, el. p.  santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020 m. kovo  5 d. 16.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis 2020 m. kovo 6 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha