Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos Psichologas (-ė) ( 1 etatas)
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos
  • Vertina mokinio raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais;
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • Koordinuoja ugdymo karjerai veiklą;
  • Atlieka psichologinius, poreikių ir kitus tyrimus;
  • Papildomai dirba psichologijos mokytoju.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,18. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu .
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
  • Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539, el. p.  santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio  10 d. 16.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis 2020 m. birželio 12 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha