Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė) ( 1 etatas)
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija
Reikalavimai

Aukštasis išsilavinimas.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-774 patvirtintus  kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Koordinuoja mokinių socialinę veiklą;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus;
 • Organizuoja mokinių uniformų nešiojimą gimnazijoje;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas;
 • Inicijuoja ir vykdo socialinio ugdymo projektus.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  5,38-8,28 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.) Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2019 m. gruodžio 5 d. įstatymo Nr. XIII-2606  ir tvirtinamas kasmetinėje tarifikacijoje.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas.
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539, el. p.  santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo  11 d. 16.00 val.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis 2020 m. rugsėjo 14 d.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha