Įstaigos pavadinimas Kauno „Santaros“ gimnazija
Pareigos specialusis pedagogas (-ė) – logopedas (-ė)  0,75 etato
Darbo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Reikalavimai
 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d.
 • įsakymu Nr.V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).
 • išmanyti individualių programų rengimo principus pagrindinio ir vidurinio ugdymo,
 • bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
 • išmanyti pedagoginio vertinimo ir ugdymo metodikas ir jas taikyti;
 • gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, kitais
 • pagalbos specialistai
Funkcijos
 • atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį;
 • teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams;
 • tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus, atleidimo nuo PUPP ir VBE dokumentus;
 • taikyti ugdymo priemones spec. poreikių mokiniams
Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir tvirtinamu kasmetinėje tarifikacijoje
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 • Gyvenimo aprašymas
Dokumentų priėmimo vieta Kauno „Santaros“ gimnazija, Baltų pr. 51, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. / faks. 8-37 377539, el. p. santarosvm@santara.kaunas.lm.lt
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 29 d. 16.00 val.
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis, vyksiantis 2018 m. liepos 3 d.
Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha