Įstaigos pavadinimas Kauno savivaldybės vaikų globos namai
Pareigos Psichologas
Darbo vieta Bendruomeniniai namai (butai)
Reikalavimai Būtinas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Funkcijos Konsultuoti psichologinių, elgesio ir emocinių sutrikimų, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, teikti pagalbą vaikams adaptacijos laikotarpiu, apgyvendinus bendruomeniniuose vaikų globos namuose (butuose), socialinius darbuotojus iškilusių problemų sprendimo klausimais, dirbti su savanoriškais globėjais, teikti informaciją apie vaikus, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių vaikų ugdymu ir kt. Stiprinti vaikus kaip asmenybes rengiantis savarankiškam gyvenimui ir sėkmingai integracijai visuomenėje. Gebėti pildyti ir dalyvauti vaiko poreikių nustatyme ir ISGP plano sudaryme ir pildyme.
Darbo užmokestis Atsižvelgiant į išsilavinimą, suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą, atlyginimas mokamas taikant koeficientą nuo 5,89 iki 8,28 ir papildomai koeficientas didinamas 5-20 proc. už darbą socialinės globos įstaigoje su vaikais
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Asmens dokumentas;
  • Galiojantis sveikatos pažymėjimas;
  • Gyvenamosios vietos deklaracija;
  • Teistumo (neteistumo) pažyma; rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Dokumentų priėmimo vieta Kauno savivaldybės vaikų globos namai, Birutės g. 29 A, Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai svgn@svgn.kaunas.lm.lt , (8 37) 74 5530
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2021-01-20

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha